Lekcje języka angielskiego online

Darmowa lekcja wprowadzająca   Zacznij naukę
1
Lekcja pierwsza

Zwroty powitalne, abecadło oraz dźwięki fonetyczne

2
Lekcja druga

Powitanie/pożegnanie oraz zaimki osobowe: ja, ty, on, ona itd.

3
Lekcja trzecia

Zapoznanie się. Nauczymy się zapytać, jak nasz rozmówca ma na imię, skąd pochodzi, w jakim zawodzie pracuje.

4
Lekcja czwarta

Nazwy profesji oraz krajów. Czasownik "to be" - być

5
Lekcja piąta

"Home Sweet Home". Dom, pokoje, meble, piętra oraz angielska konstrukcja: there is, there are

6
Lekcja szósta

Liczebniki porządkowe i frazy używane w języku mówionym

7
Lekcja siódma

Poprawna konstrukcja angielskiego zdania, a także czasowniki oraz ich koniugacja.

8
Lekcja ósma

Czasownik "być" w pytaniach oraz kraje, narodowości oraz języki

9
Lekcja dziewiąta

Liczby od 10 do 20, nowe słowa oraz forma przecząca "to be"

10
Dziesiąta lekcja

Poznajemy kraje, narodowości oraz języki, a także nauczymy się także używać czasownika „być“ w pytaniach.

11
Jedenasta lekcja

Gama kolorów, nazwy miesięcy, wyjątki rzeczowników w liczbie mnogiej orach ich użycie, a także czas teraźniejszy

12
Lekcja dwunasta

Rodzina i jej członki, związki wyrazowe z przyimkami oraz tworzenie pytań w czasie teraźniejszym prostym (Present Simple)

13
Lekcja trzynasta

Rodzina oraz czas teraźniejszy prosty - Present Simple

14
Lekcja czternasta

Kontynuujemy czas teraźniejszy prosty (Present Simple) oraz pomówimy o zwykłych codziennym czynnościach (dzienna rutyna – daily routine)

15
Lekcja piętnasta

Będzie dużo liczb. Porozmawiamy o godzinach, nauczymy się pytać KTÓRA GODZINA? Czas Present Simple

Nowe lekcje będą dostępne już wkrótce!