Ciekawostki o języku angielskim


Zanim Państwo przystąpicie do nauki języka angielskiego, przede wszystkim musicie wziąć pod uwagę poprawną wymowę różnorodnych słów. To bardzo ważne, jeśli chcecie, żeby rodzimy użytkownik języka angielskiego zrozumiał, co do niego mówicie. Poprawna wymowa często sprawia trudności tym osobom, których język ojczysty nie jest spokrewniony z angielszyzną. Dzieje się tak dlatego, że niektóre dźwięki języka angielskiego są wymawiane zupełnie inaczej niż w innych językach.

Na przykład w Europie Wschodniej dźwięk „v“ zazwyczaj jest wymawiany tak samo jak angielskie „w“. To, oczywiście, nie sprawia trudności rodzimym użytkownikom języka angielskiego, ponieważ oni na pewno zrozumieją, co Państwo chcieliście powiedzieć. Natomiast jeśli pochodzicie stamtąd, gdzie „j“ w języku angielskim jest wymawiane podobnie jak „h“, rozmówca będzie miał problem ze zrozumieniem wypowiedzianych przez Państwa słów.

Ucząc się wyłącznie z książek, Państwo możecie bardzo wzbogacić swój słownik i świetnie opanować budowę zdań. Gdy myślimy zaś o poprawnej wymowie, warto przemyśleć opcję korzystania z materiałów audio. Naukę z książek Państwo możecie uzupełnić przykładami audio lub wybrać wyłącznie audio kurs językowy, który pomoże Państwu doskonalić wymowę. Nawet jeśli macie jeszcze tylko podstawową wiedzę dotyczącą budowy zdań i ograniczony zasób słownictwa, o wiele szybciej i łatwiej będziecie mogli wyrażać swe myśli, jeśli Państwa rozmówca będzie wiedział, jakich używacie słów.

Jeśli chcecie powiedzieć „I want bread“ (pl.: chcę chleba), ale Państwa rozmówca słyszy „Ee vant breed“, wątpliwe, czy zrozumie on, o co go prosicie. Lecz jeżeli nie tylko będziecie znać słowo „bread“ (pl.: chleb), lecz także będziecie potrafili je prawidłowo wymówić, w restauracji lub w sklepie, wystarczy Państwu kilka gestów oraz tego słowa, żeby bez problemu się dogadać. Niestety, rodzimi użytkownicy angielskiego nie mają świadomości, jakie trudności napotykają uczący się tego języka.

Każdy język ma tylko mu właściwe dźwięki i akcent, który najczęściej jest wspólny dla wszystkich regionów. Natomiast język angielski pod tym względem się wyróżnia. Aż w pięciu krajach angielszyzna jest pierwszym językiem narodowym – w Anglii, Szkocji, Irlandii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Nie tylko we wszystkich tych krajach akcent się różni, lecz także jest on zróżnicowany regionalnie, czyli na obszarze tego samego kraju wymowa w jednym regionie może być inna niż w drugim. Jeżeli do tego jeszcze dorzucimy charakterystyczne dla różnych regionów slangi, na pewno zwątpimy w to, że nam się uda nauczyć się języka angielskiego.

Podstawy języka angielskiego pozostają jednak niezmienne bez względu na kraj lub region. Wypowiedzi „I want bread“ czy „Can you tell me where the telephone is?“ (pl.: Czy może Pan powiedzieć, gdzie mogę znaleźć telefon) we wszystkich krajach mają takie same znaczenie. Jeżeli umiecie poprawnie wymawiać słowa, na pewno potraficie się porozumieć i jeszcze lepiej opanować język angielski. Właśnie dlatego proponujemy Państwu korzystać z metody audio, żebyście słyszeli wymowę słów i mogli się praktykować, dopóki nie osiągniecie idealnej wymowy.


ROZPOCZNIJ NAUKĘ