Tłumaczenie polsko angielski

Słownik

  You are - ty / Wy jesteście


ty / Wy jesteście