Tłumaczenie polsko angielski

Słownik

  You are - Are you? - Ty jesteś (wy jesteście) – Czy jesteś (czy jesteście)?