Tłumaczenie polsko angielski

Słownik

  to meet - spotkać (się)


spotkać (się)