Tłumaczenie polsko angielski

Słownik

  They are - Are they? - Oni są – Czy oni są?