Tłumaczenie polsko angielski

Słownik

  She is - Is she? - Ona jest – Czy ona jest?