Tłumaczenie polsko angielski

Słownik

  Let's go ahead! - Idźmy do przodu!