Tłumaczenie polsko angielski

Słownik

  He is - Is he? - On jest - Czy on jest?